head_banner

Správy

Vo všeobecnosti infúzna pumpa, volumetrická pumpa, injekčná striekačka

 

Infúzne pumpy využívajú pozitívny pumpovací účinok, sú to poháňané zariadenia, ktoré spolu s vhodnou súpravou na podávanie zabezpečujú presný prietok tekutín alebo liekov počas predpísaného obdobia.Objemové čerpadlovyužívajú lineárny peristaltický čerpací mechanizmus alebo používajú špeciálnu kazetu.Injekčné pumpy fungujú tak, že stláčajú piest jednorazovej injekčnej striekačky vopred stanovenou rýchlosťou.

 

Typ použitej/vybranej pumpy bude závisieť od požadovaného objemu, dlhodobej a krátkodobej presnosti a rýchlosti infúzie.

 

Mnohé čerpadlá fungujú z batérie a elektrickej siete.Zahŕňajú varovania a alarmy nadmerného tlaku pred prúdom, vzduchu v trubici, prázdnej/ takmer prázdnej striekačky a vybitej batérie.Normálne je možné nastaviť celkový objem tekutiny, ktorá sa má podať, a po podaní a ukončení infúzie bude pokračovať v infúzii KVO (keep vein open) prietok 1 až 5 ml/h.


Čas odoslania: 23. marca 2024